Skip to main content

Lunea Sfântului Duh sau sărbătoarea Sfintei Treimi

Așa se numește a doua zi după Rusalii. După tradiția populară este ziua în care se culeg plantele de leac. Vă împărtășesc o icoană superbă, Sfânta Treime pictată de Andrei Rubliov. 

Temeiul biblic pentru Sf Treime pictată de Andrei Rubliov

Apoi Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată trei Oameni stăteau înaintea lui; şi cum I-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: "Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău! Se va aduce apă să Vă spălaţi picioarele şi să Vă odihniţi sub acest copac. Şi voi aduce pâine şi veţi mânca, apoi Vă veţi duce în drumul Vostru, întrucât treceţi pe la robul Vostru!" Zis-au Aceia: "Fă, precum ai zis!" După aceea a alergat Avraam în cort la Sarra şi i-a zis: "Frământă degrabă trei măsuri de făină bună şi fă azime!" Apoi Avraam a dat fuga la cireadă, a luat un viţel tânăr şi gras şi l-a dat slugii, care l-a gătit degrabă. Şi a luat Avraam unt, lapte şi viţelul cel gătit şi le-a pus înaintea Lor şi pe când Ei mâncau a stat şi el alături de Ei sub copac. Şi l-au întrebat Oamenii aceia: "Unde este Sarra, femeia ta?" Iar el, răspunzând, a zis: "Iată, în cort!" Zis-a Unul: "Iată, la anul pe vremea asta am să vin iar pe la tine şi Sarra, femeia ta, va avea un fiu". Iar Sarra a auzit din uşa cortului, de la spatele lui. Avraam şi Sarra însă erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, şi Sarra nu mai era în stare să zămislească. Şi a râs Sarra în sine şi şi-a zis: "Să mai am eu oare această mângâiere acum, când am îmbătrânit şi când e bătrân şi stăpânul meu?" Atunci a zis Domnul către Avraam: "Pentru ce a râs Sarra în sine şi a zis: "Oare cu adevărat voi naşte, bătrână cum sunt?" Este oare ceva cu neputinţă la Dumnezeu? La anul pe vremea aceasta am să vin pe la tine şi Sarra va avea un fiu!" Iar Sarra a tăgăduit, zicând: "N-am râs", căci se înspăimântase. Acela însă i-a zis: "Ba, ai râs!" Apoi S-au sculat Oamenii aceia de acolo şi S-au îndreptat spre Sodoma şi Gomora şi s-a dus şi Avraam cu Ei, ca să-I petreacă. (Facerea 18, 1-16)

Arătarea celor trei Îngeri lui Avraam este prototipul Vechiului Testament al arătării dumnezeiești în trei Ipostasuri, despre care mărturisește Noul Testament (Matei 3, 16-17). Vechiul Testament îndeobște, după cum se știe, este plin de prototipuri ale Revelației Noului Testament, simboluri proorocești și înainte-vederi ale revelării adevărului pentru omenire. Să cautăm în prototip imagini concrete ale evenimentelor și ale revelațiilor Noului Testament este fără îndoiala lipsit de discernământ. Însă, atât de palpabila și de înțeleasa necesitate pentru toți de a avea un oarecare suport vizual pentru mintea și imaginația noastră neputincioasă, care nu este în stare să pătrundă adevărul în toată plinătatea lui dar care totuși tinde înspre aceasta, impune o exprimare simbolică a Ipostasurilor Dumnezeului întreit, în formele fizice concrete ale Troiței. De aceea, și numai de aceea, în cei trei Îngeri reprezentați de către Cuviosul Andrei, noi vedem pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Hristos) și Dumnezeu Duhul Sfânt.